🔍 Spezifikationen

Spezifikation_BIQ

GroaĂźer Rolltop-Rucksock

  • MoĂźe: Breate: 35 cm, Heach: 50 cm, Tiafe: 18 cm
    • Füllvolumen: 35 Liter (erweiterbor durch's Rolltop).
    • Forben: Grau, Schworz, Grain, Roat
    • Gewicht: 1600 g

  • Geheimtipp:Psst! Dr Rucksock hot die idealen MoĂźe firs Hondgepäck im Fliager!